Przetargi

06.10.2021 r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w Raciborzu

Informacje:
Dostawa oleju opałowego do kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części zamówienia: 400 000,00 zł

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu w ilości: 120 000 litrów o parametrach wg normy PN-C-96024
  2. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy, oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej + 15°
    Dostawa polegać będzie na dostarczeniu oleju opałowego do zbiornika Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy PK Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10.
  3. Wykonawca zabezpieczy dostawę oleju opałowego na koszt własny, każdorazowo zgłoszoną przez Zamawiającego w zamówieniu telefonicznym w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia w uzgodnionych ilościach.
  4. Jednorazowa dostawa oleju opałowego (w okresie grzewczym) – 10 000 litrów.
  5. Wykonawca dołączy do każdej dostawy atest.
  6. Zamawiający informuje, iż nalewanie będzie się odbywało do zbiornika naziemnego.
  7. Ceny określone w ofercie będą podlegały zmianom zgodnie ze zmianami cen ogłaszanymi przez - PKN ORLEN S.A wówczas, gdy opublikuje je na swojej stronie internetowej www.orlen.pl.
  8. Wyznaczony dzień, na który należy wyliczyć cenę ofertową 12.10.2021r.

Kody CPV:
Kod: 09.13.51.00-5
Nazwa: OLEJ OPAŁOWY

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Klauzula Informacyjna RODO
Identyfikator postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacjaHarmonogram wywozu odpadów 2022 r.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności