Przetargi

04.11.2021 r.

DOSTAWA DWÓCH SZTUK JEDNEJ MARKI UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacje:

Dostawa 2 sztuk jednej marki używanych samochodów do wywozu odpadów komunalnych

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 196 800,00 zł brutto

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk jednej marki używanych samochodów do wywozu odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej DMC 18 ton. Pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin minimum EURO 5, oraz posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji. Pojazdy muszą być kompletne, pierwsza rejestracja winna być przeprowadzona na samochód „ciężarowy o przeznaczeniu wywóz śmieci.” Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdów wraz z kompletem dokumentów do siedziby zamawiającego w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10. Zamawiający, na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu przed zawarciem umowy, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin, w siedzibie dostawcy (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy). Ponadto zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z wykonawcą w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu w trakcie badania i jazdy próbnej. Wykonawca udzieli minimum 30 dni gwarancji rozruchowej na kompletne pojazdy obejmującej wykonywanie napraw gwarancyjnych w ramach zaoferowanej ceny.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SWZ;
  3. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
  4. Wspólny słownik zamówień CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Klauzula Informacyjna RODO
Identyfikator postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacjaHarmonogram wywozu odpadów 2022 r.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności