Przetargi

02.12.2021 r.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego – śmieciarki

Informacje:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego – śmieciarki.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 680 0000,00 zł netto

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021r. samochodu przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych – śmieciarki, z tylnym załadunkiem odpadów, na podwoziu trzyosiowym, spełniającego normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 z dnia 2018.10.17) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Wspólny słownik zamówień CPV:
  34144510-6 – Pojazdy do transportu odpadów
  66114000-2 – usługi leasingu bankowego
 3. Pełny zakres zamówienia określają załączniki do SWZ:
  Nr 5 - "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"
  Nr 4 – "wzór umowy".

Uwaga: Nowy termin składania ofert 2021-12-14, godzina 11:30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Klauzula Informacyjna RODO
Identyfikator postępowania
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 1
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 2
Modyfikacja wzoru umowy
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 3
Modyfikacja zał. nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Sprawozdanie finansowe za 2020r.
Bilans 09.2021r.
Rachunek zysków i strat III kw. 2021r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 4
Modyfikacja SWZ
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 5
Modyfikacja SWZ Nr 2
Modyfikacja Nr 2 zał. nr 4 do SWZ wzór umowy
Zmodyfikowany zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacjaHarmonogram wywozu odpadów 2022 r.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności