Przetargi

06.06.2022 r.

Dostawa używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki używanego, zarejestrowanego pierwszy raz nie wcześniej niż w 2012r. i przebiegu nie większym niż 360.000 km trzyosiowego (DMC minimum 27 000 kg) samochodu przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych – śmieciarki, z tylnym załadunkiem odpadów i zabudową pojemności minimum 25m3, na podwoziu 6x2, spełniającego normę EURO 5 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 z dnia 2018.10.17) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Pojazd musi być kompletny, pierwsza rejestracja winna być przeprowadzona na samochód „ciężarowy o przeznaczeniu wywóz śmieci.” Zamawiający, na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu przed zawarciem umowy, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin, w siedzibie dostawcy (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy). Ponadto zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z wykonawcą w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu w trakcie badania i jazdy próbnej. Wykonawca udzieli minimum 30 dni gwarancji rozruchowej na kompletny pojazd obejmujących wykonywanie na-praw gwarancyjnych w ramach zaoferowanej ceny.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu wraz z kompletem dokumentów do siedziby zamawiającego w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SWZ
  4. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
  5. Główny kod CPV: 34144510-6 – pojazdy do transportu odpadów

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Klauzula Informacyjna RODO
Oświadczenie Wykonawcy / Ukraina
Identyfikator postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: bozena
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności