Przetargi

12.12.2022 r.

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Informacje:

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 300 0000,00 zł

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, w szacowanej ilości łącznie: 200 MWh.
  2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
    • CPV 09310000-5 ELEKTRYCZNOŚĆ
    • CPV 09300000-2 ENERGIA ELEKTRYCZNA
    • CPV 65300000-6 PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. Nr 1 do SWZ, pozostałe dane w zał. Nr 3 Formularz cenowy i zał. Nr 6 wzór umowy.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Klauzula Informacyjna RODO
Identyfikator postępowania
Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności