Przetargi

12.12.2018 r.

Dostawy energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, w szacowanej ilości łącznie: 350 MWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do Instrukcji dla Oferentów – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, oraz Formularzu cenowym załącznik Nr 3.

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 09310000-5 ELEKTRYCZNOŚĆ
CPV 09300000-2 ENERGIA ELEKTRYCZNA
CPV 65300000-6 PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Termin realizacji zamówienia : 12 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.01.2019 r.

Realizacja zamówienia odbywać się winna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z póż. zm.). Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz taryfie dla Usług Sprzedawcy, Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnej (obowiązującej w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia) umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, elektroenergetycznym, odpowiedzialnym za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację konserwację remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej zapewni Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Instrukcja dla oferentów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie Wykonawcy
Klauzula informacyjna RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: admin
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności