Przetargi

17.09.2019 r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu w ilości - 120 000 litrów o parametrach wg normy PN-C-96024.

Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy, oraz drukarki – wskazujące dokładna ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej + 15°.

Dostawa polegać będzie na dostarczeniu oleju opałowego do zbiornika Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy PK Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10.

Wykonawca zabezpieczy dostawę oleju opałowego na koszt własny, każdorazowo zgłoszoną przez Zamawiającego w zamówieniu telefonicznym w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia w uzgodnionych ilościach.

Jednorazowa dostawa oleju opałowego (w okresie grzewczym) – 10 000 litrów.

Wykonawca dołączy do każdej dostawy atest.

Zamawiający informuje, iż nalewanie będzie się odbywało do zbiornika naziemnego.

Ceny określone w ofercie będą podlegały zmianom zgodnie ze zmianami cen ogłaszanymi przez - PKN ORLEN S.A wówczas gdy opublikuje je na swojej stronie internetowej www.orlen.pl

Wyznaczony dzień na który należy wyliczyć cenę ofertową 20.09.2019r.

Wykonawca zastosuje materiały i technologie przyjazne dla środowiska.

Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.

Wymagany termin wykonania umowy: 24 miesiące.

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Wzór umowy

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności