Przetargi

25.11.2020 r.

USŁUGA Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie:
  1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  3. ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
  4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia,
  5. ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zamawiającego, to jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2214 z późn. zm.),
  6. ubezpieczenie auto-casco.
 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
  1. Część 1: Ubezpieczenie majątkowe.
   1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
   2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
   3. Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi.
   4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia.
  2. Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne.
   1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
   2. Ubezpieczenie auto-casco.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia (Zamówienia podstawowego) dla każdej części Zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”. Informacje dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego zostały określone w Załącznikach nr 3 lit. a) do d) do SIWZ
 4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
  66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
  66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
  66515300-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej
  66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
  66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
  66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

Uwaga!

W zawiązku z przedłużającym się procesem rejestracji na platformie ePUAP
prosimy o składanie ofert tylko w wersji papierowej.
Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do 15.12.2020 r. do godz. 12:00.

Załączniki:

Ogłoszenie PK.05.20 Nr 614080-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.
00 SIWZ Usługa Ubezpieczenia PK Racibórz
01 Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty wraz Załącznikami
02 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy
03 Załącznik nr 3a Ankieta oceny ryzyka
03_Załącznik nr 3b do SIWZ IBP PK Racibórz
03_Załącznik nr 3c do SIWZ Plan sytuacyjny
03_Załącznik nr 3d do SIWZ PK Racibórz Wykaz pojazdów
03_Załącznik nr 3e do SIWZ Specyfikacja Parkomatów
04_Załącznik 4.1. Szkody Komunikacyjne zbiorcze
04_Załącznik 4.2. Szkody Komunikacyjne detal
04_Załącznik 4.3. Szkody Majątkowe zbiorcze
04_Załącznik 4.4. Szkody Majątkowe detal
05 Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia
06 Załącznik nr 6 Wykaz Środków Trwałych
07 Załącznik nr 7 Wzór Umowy dla Części 1 (MIENIE i OC)
08 Załącznik nr 8 Wzór Umowy dla Części 2 (KOMUNIKACJA)
09 Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia Wykonawcy grupa
10 Załącznik nr 10.1 Identyfikator postępowania
10 Załącznik nr 10.2 Klucz publiczny
11. Odpowiedź na pytania Wykonawców
12. Uaktualniony Załącznik nr 3d do SIWZ PK Racibórz Wykaz pojazdów
13. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
14. Odpowiedzi na pytania do SIWZ_PK RACIBÓRZ_zbiorcze_03.12.2020
15. Zaktualizowany formularz oferty. Nazwa dokumentu: 01 Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty wraz Załącznikami
16. Zaktualizowany Wykaz pojazdów: Nazwa dokumentu: 03_Załącznik nr 3d do SIWZ_PK Racibórz_Wykaz pojazdów
17. Zaktualizowany Wykaz pojazdów: Nazwa dokumentu: 03_Załącznik nr 3d do SIWZ_PK Racibórz_Wykaz pojazdów format Excel.
18. Regulamin PSZOK
19. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
20. Korekta SIWZ w związku z ograniczeniem możliwości składania ofert do wersji papierowej
21. SIWZ tekst jednolity po korekcie
22. Ogłoszenie o  zmianie formy składania ofert i zmianie terminu składania ofert.
23. Informacja z otwarcia ofert
24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności