Strefa płatnego parkowania

OGŁOSZENIE

PK Sp. z o.o. w Raciborzu informuje, że opłatę za postój w Strefie Płatnego Parkowania można uiszczać przez aplikację Mpay oraz ePARK


Obszar strefy

Lokalizacja 18-tu parkomatów w centrum miasta Raciborza jest z daleka widoczna i informuje o obszarze strefy płatnego parkowania.

mapa-parkometry

Strefę płatnego parkowania wyznaczono pasami drogowymi ulic: Odrzańska, Chopina, Gimnazjalna, Długa, Rzeźnicza, Rynek, Plac Ofki Piastówny, Plac Wolności, Nowa, Solna, Bankowa, Browarna, Mickiewicza, Młyńska, Szewska, Zborowa, Basztowa.

O tym, że znajdujemy się w strefie płatnego parkowania informuje nas oznakowanie – poziomie i pionowe. Jest one obecnie uzupełniane zgodnie z nową organizacją ruchu opracowaną na potrzeby funkcjonowania strefy na nowych zasadach.

parking01

Ze strefy wyłączony zostaje odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Drzymały do placu Dworcowego oraz plac Dworcowy.

Parkomaty

Opłaty za pozostawienie pojazdu w strefie należy uiszczać w parkomacie. Należność opłacimy bilonem, kartą, blikiem oraz za pomocą aplikacji MPay w sposób zdalny.

parking02

Jak dokonać opłaty? Pełna informacja i instrukcja obsługi znajduje się na urządzeniach. Konieczne będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

parking03

Co istotne, bilet nie jest przypisany danemu miejscu, ale obowiązuje w całej strefie w okresie czasu za jaki uiścimy opłatę. Oznacza, to że jeśli będziemy chcieli zmienić miejsce parkingowe na inne w obrębie strefy – nie ma konieczności wydruku kolejnego biletu.

W przypadku uszkodzenia parkomatu – opłatę należy wnieść w najbliższym sprawnym automacie.

Urządzenia są czterojęzyczne: oprócz języka polskiego, można wybrać język angielski, niemiecki lub czeski.

Wysokość opłat

Opłaty za parkowanie pobierane będą w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, przy następujących stawkach:

 • opłata jednorazowa:
  1. za pierwsze 30 minut parkowania, opłata minimalna - 1,50 zł;
  2. za pierwszą godzinę parkowania - 2,50 zł;
  3. za drugą godzinę parkowania - 3,00 zł;
  4. za trzecią godzinę parkowania - 3,50 zł;
  5. za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania - 2,50 zł.
 • Bilet całodniowy20 zł
 • abonament miesięczny w wysokości 40,00 zł – opłata dla jednego pojazdu:
  1. mieszkańca (na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w lokalu znajdującym się przy ulicach w strefie
  2. właściciela lub najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) będącego właścicielem lub współwłaścicielem lub podmiotem konsumenckiej umowy leasingu wystawionego na osobę fizyczną pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

Uwaga! Dla jednego lokalu mieszkalnego lub użytkowego możliwe jest wykupienie abonamentu tylko na jeden pojazd.

Abonamenty można zakupić w punkcie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w budynku Dworca PKS przy ul. Pocztowej w Raciborzu.

W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Z opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby prawne posiadające kartę parkingową na miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu

120 zł za brak ważnego biletu

Za nieuiszczenie opłaty pobierana będzie opłata dodatkową w wysokości 120,00 zł.  Opłatę tę należy uregulować w terminie 14 dni. Opłata ta ulega obniżeniu do 40 zł w przypadku gdy zostanie ona uiszczona do 7 dni od daty wystawienia. Zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania zawierające: datę, miejsce, czas parkowania, numer rejestracyjny pojazdu, pouczenie o sposobie uiszczenia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania umieszcza za przednią szybą pojazdu pod wycieraczką w dniu jego wystawienia.
Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie administratora strefy płatnego parkowania, w automacie parkingowym lub poprzez wpłatę na jego rachunek bankowy.

System kontroli

Kontrole prawidłowości opłat prowadzić będą pracownicy Strefy Płatnego Parkowania. W pierwszych dniach funkcjonowania systemu w przypadku stwierdzenia braku uiszczenia należnej opłaty stosowane będą pouczenia połączone z obowiązkiem natychmiastowego opłacenia należności za postój.

Strefa Płatnego Parkowania
ul.Pocztowa (dworzec PKS)
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 do 16:00
Tel. 501 770 128
e-mail: parkometry@pk-raciborz.pl

W załączeniu publikujemy uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania tych opłat.

Uchwała Strefa Płatnego Parkowania.pdf

2020-12-11 Uchwała Rady Miasta Racibóz nr XXV 357 2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII 193 2019r. z dnia 27 listopada 2019

PK Sp. z o.o. w Raciborzu informuje, że opłatę za postój w Strefie Płatnego Parkowania można uiszczać przez aplikację Mpay oraz ePARK
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności