O Firmie

O Firmie

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu - Bogdan Gawliczek

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący - Krzysztof Burek
Zastępca Przewodniczącego - Natalia Lewandowska-Fac
Członek rady nadzorczej - Piotr Janas

NIP - 639 000 15 29
Regon - 272 347 744
BDO 000017633
KRS NR 0000125096 Sąd Gospodarczy Gliwice

Kapitał Zakładowy Spółki wpłacony w całości: 10 536 000,00zł
Konto bankowe - ING BŚl. 49 10501328 1000 0004 0002 8791

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Najwyższe wyróżnienie – PUCHAR za dziesięcioletnią współpracę z IMP Polowat Sp. z o.o. otrzymało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu w konkursie Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu w kategorii „Lider Zbiórki Tworzyw” podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2012r. w Poznaniu.

Wyróżnienie w kategorii "Rekordowy Karton" Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu otrzymało w dniu 22 listopada 2011r, w Konkursie O Puchar Recyklingu XII EDYCJI w Poznaniu.

Najwyższe wyróżnienie – STATUETKA, wśród gmin oraz firm prowadzących gospodarkę odpadami i selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych z całego kraju, przedsiębiorstwo otrzymało na X Jubileuszowym Seminarium Operatorów Komunalnych w dniu 31.10.2011r. w Warszawie.

Najwyższe wyróżnienie w klasyfikacji Zielona Bateria zdobyło Przedsiębiorstwo Komunalne z Raciborza w dniu 24 listopada 2009r. podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO`2009 w Poznaniu. Poza STATUETKĄ w kategorii „Zielona Bateria” przyznaną przez Kapitułę X edycji Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu przedsiębiorstwo otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę pieniężną, oraz dyplom. Wśród miast do 100 tys. mieszkańców nie ma drugiego w Polsce o tak dużej zbiórce baterii.

Wyróżnienie przez Kapitułę VIII Edycji Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu otrzymało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu w dniu 20.11.2007r. podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO`2007 w Poznaniu, oraz nagrodę pieniężną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedsiębiorstwo zostało wyróżnione za kompleksowo powadzoną działalność w zakresie segregacji odpadów, w kategorii ZIELONA BATERIA.

Dyplom w kategorii ZŁOTA BELA MAKULATURY przyznany w listopadzie 2006r. przez Kapitułę VIII Edycji Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu zdobyło Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu na Targach Poznańskich, które miały miejsce w dniach 20-22.11.2006r. zostało wyróżnione nagrodą rzeczową w postaci przyznania 10 sztuk pojemników na baterie, przez kapitułę VII edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu za duże zaangażowanie w zbiórkę baterii oraz prowadzoną działalność ekologiczną.

Na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, w listopadzie 2006r. miały miejsce ćwiczenia i szkolenie specjalistyczne, za co przedsiębiorstwo otrzymało podziękowanie od Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

W dniu 11 maja 2006r. przedsiębiorstwo otrzymało wyróżnienie przyznane przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie za wkład w budowę i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. w Raciborzu w miesiącu październiku 2005r. otrzymało wyrazy uznania i podziękowanie od Rekopol Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie za udział w tworzeniu systemu "Zielonego Punktu" poprzez organizowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Schemat organizacyjny

Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacjaHarmonogram wywozu odpadów 2022 r.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności