Zakup 360 ton piasku

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:

  1. Piasku I gatunku, kopanego żółtego, osiewanego, o frakcji 0,1 - 2,0 mm, czystego sanitarnie i chemicznie, odpowiedniego do piaskownic, zapewniającego odpowiednią dla potrzeb zabawowych plastyczność i wolnego od zanieczyszczeń typu kamienie, glina, żwir, itp. (nie dopuszcza się zanieczyszczeń żwirowych tj. elementów kwarcowych o średnicy powyżej 2mm - do wymiany w piaskownicach, w ilości 80 ton.
  2. Piasku szarego ostrego płukanego, czystego chemicznie i wolnego od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i elementów o średnicy powyżej 5mm, zapewniający prawidłową amortyzację pod urządzeniami zabawowymi - do wymiany pod sprzętem zabawowym, w ilości 150 ton.
  3. Piasku żółtego ostrego płukanego, czystego chemicznie i wolnego od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i elementów o średnicy powyżej 5mm, zapewniający prawidłową amortyzację - do wymiany na plaży miejskiej, w ilości 130 ton.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o przetargu
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Klauzula informacyjna RODO