Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz zdrowie zwierząt od dnia 27.03.2021r. do odwołania - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu będzie niedostępne dla osób z zewnątrz.
Sprawy adopcyjne zwierząt będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami schroniska telefon 32/415 88 44, 606 615 768


Zapraszamy do nowo otwartej strony Internetowej Schroniska dla zwierząt pod adresem:
www.schronisko.pk-raciborz.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne świadczy również usługi w zakresie prowadzenia schroniska
dla bezdomnych zwierząt.

Zobacz zwierzęta do adopcji na stronie
www.sioz.pl


2013 Regulamin adopcji na odległość
Regulamin przyjmowania zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:
47-400 Racibórz, ul.Komunalna 9
tel. 32/415 88 44
Schronisko czynne w dni robocze od 8.00 do 16.00
soboty, niedziele,święta od 8.00 do 16.00
Oglądanie zwierząt od 10.00 do 15.00

Sprzedaż i hotelowanie zwierząt

Regulamin zasad korzystania z usług użyteczności publicznej świadczonych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu.
Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu.

§1
Odbieranie psów od ich dotychczasowych właścicieli.
1. Pies przekazywany do schroniska przez dotychczasowego właściciela, który rezygnuje z dalszego jego utrzymywania, przyjmowany jest do schroniska po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej Uchwalą Nr XXXIII/497/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.05.2005r.
2. Opłata określona w ust. 1 pobierana od dotychczasowego wlaściciela przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku, w tym w szczególności na bieżące utrzymanie, zakup karmy, a w przypadku zwierząt starych lub chorych na zabieg eutanazji i unieszkodliwieanie zwłok.
3. Właściciel psa przekazując go do schroniska jest ponadto zobowiązany do:

 • podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się praw własności zwierzęcia na rzecz schroniska
 • dostarczenia dowodu identyfikacji i rejestracji psa
 • dostarczenia książęczki zdrowia zwierzęcia lub innych zaświadczeń określających zakres wykonanych szczepień i zabiegów profilaktycznych.

4. W przypadku, gdy wlaściciel psa nie dostarczy zaśwadczeń określonych w ust. 3 pkt. 3, zobowiązany jest dodatkowo pokryć koszty wykonania szczepień oraz innych niezbędnych zabiegów profilaktycznych.
§2
Wydawanie zwierząt schwytanych podczas akcji wyłapywania.
1. Właściciel zwierzęcia, które zostało schwytane podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt ma prawo do jego odbioru po udokumentowaniu prawa własności oraz pokryciu kosztów:

 • interwencji - wyłapania, wysokość oplaty określa Uchwałą Nr XXXIII/497/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.06.2005r.
 • utrzymywania zwierzęcia w schronisku od dnia schwytania do dnia odbioru - opłata za dzienny koszt przebywania zwierzęcia w schronisku, naliczana zgodnie z cennikiem ustalonym przez podmiot prowadzący schronisko.

2. Właściciel psa schwytanego podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, który zrezygnuje z jego odbioru obciążony jest opłatą określoną w §1 ust. 1 Regulaminu.
§3
Sprzedaż zwierząt przebywających w schronisku.
1. Zwierzęta bezdomne oraz takie, których właściciele zrezygnowali z ich dalszego utrzymywania mogą być przekazane nowym właścicielom.
2. Osoba zabierająca zwierzę ze schroniska obowiązana jest do uiszczenia opłaty, wysokość której określona jest Uchwałą Nr XXXIII/497/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.06.2005r.

Cennik
opłat za uslugi użyteczności publicznej świadczone przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu.
1. Opłata za przyjęcie do schroniska psa od dotychczasowego właściciela, który rezygnuje z dalszego jego utrzymywania:

 • sczeniak 61 zł
 • pies do piątego roku życia 122 zł
 • pies powyżej piątego roku życia 244 zł

Dla emerytów i rencistów do ww. opłat stosowany jest upust w wysokości 80%.
2. Opłata za odbiór zwierzęcia schwytanego podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt 183 zł.
W przypadku kiedy odbiór zwierzęcia nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili schwytania stosowany jest upust w wysokości 50%.
3. Sprzedaż psów poniżej piątekgo roku życia:
mieszańce:

 • pies mały (do 30 cm wysokości) 36 zł.
 • pies średni (powyżej 30 cm do 50 cm wysokości) 41 zł.
 • pies duży (powyżej 50 cm wysokości) 67 zł.
 • psy wykazujące cechy psa rasowego
 • sczeniak 57 zł
 • pies mały (do 30 cm wysokości) 79 zł.
 • pies średni (powyżej 30 cm do 50 cm wysokości) 98 zł.
 • pies duży (powyżej 50 cm wysokości) 118 zł.


4. Koty bez względu na wiek oraz psy powyżej piątego roku życia przekazywane są nieodpłatnie.
5. Opłata za przyjęcie padliny (psa lub kota) 48,80 zł.


CENNIK HOTELOWANIA
obowiązujący od 01.02.2011r.HOTELOWANIE ZWIERZĄT do 15 dni

 • Zwierzęta małe 20,00 zł brutto/dobę
 • Zwierzęta średnie 25,00 zł brutto/dobę
 • Zwierzęta duże 30,00 zł brutto/dobę
 • Koty 15,00 zł brutto/dobę

HOTELOWANIE ZWIERZĄT powyżej 15 dni

 • Zwierzęta małe 15,00 zł brutto/dobę
 • Zwierzęta średnie 20,00 zł brutto/dobę
 • Zwierzęta duże 25,00 zł brutto/dobę
 • Koty 12,00 zł brutto/dobę
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności