Przetargi

07.11.2018 r.

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie

1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
2. ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia,
4. ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zamawiającego, obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.), a także ubezpieczenie autocasco.

Wielkość oraz zakres przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”. Zamówienie zostało podzielone na części:
1. Część 1: Ubezpieczenie majątkowe,
2. Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3a – Ankieta Oceny Ryzyka
Załącznik nr 3b – Instrukcja PPOŻ
Załącznik nr 3c – Plan sytuacyjny
Załącznik nr 3d – Wykaz pojazdów
Załączniki nr 4.1 – Szkody Komunikacyjne zbiorcze
Załączniki nr 4.2 – Szkody Komunikacyjne detal
Załączniki nr 4.3 – Szkody Majatkowe zbiorcze
Załączniki nr 4.4 – Szkody Majątkowe detal
Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 6 – Wykaz Środków Trwałych
Załącznik nr 7 – Wzór Umowy dla Części 1
Załącznik nr 8 – Wzór Umowy dla Części 2
Załącznik nr 9 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: admin
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności